Biblijski stih dana

A vaša je i sva kosa na glavi izbrojana. Ne bojte se dakle; vi vredite više od mnogih vrabaca. Mt 10,30-31

 

  • Srpski
Služba „Hleb života“ Štampaj E-pošta
     „Hleb života“ je započeo s radom 1992. g., najpre neformalno, praktički u „ćakulatoriji“ naše crkve, a onda i zvanično, kao izraz saosećanja i odgovor evanđeoskih hrišćana u Beogradu na situaciju i potrebe društva. Osnovači su bili Prva baptistička crkva i Protestantska evanđeoska crkva iz Beograda.

     Do 2004. god., redovna humanitarna pomoć, psihosocijalna podrška i pomoć u samoizdržavanju pruženo je mnoštvu od preko 40.000 izbeglih i raseljenih porodica iz Bosne, Hrvatske i Kosova. Jednokratna humanitarna pomoć je pružena i velikom broju marginalizovanih grupa i pojedinca, sve uz pomoć brojnih donatora i u saradnji s različitim vladinim institucijama i nevladinim organizacijama.  
 

Program za starije

- Identifikacija i pomoć siromašnim, starijim sugrađanima kroz pružanje pomoći u kući.

- Pružanje usluga kućne nege, prevencija, saveti, medicinska pomoć;

- Zastupanje i saveti u ostvarivanju prava u lokalnoj zajednici

- Dnevni centar za starije u ulici Prote Mateje 41, za one koji žive sami ili se osećaju usamljenim, izolovanim i nekorisnim.

- Materijalna pomoć za starije siromašne

- Pružanje usluga kućnog majstora

- Rad sa oko 500 starijih lica kroz navedene vidove pomoći odvija se u opštinama:  Zvezdara, Vračar, Stari grad, Rakovica, Palilula, Novi Beograd, Zemun, Čukarica, Voždovac, Obrenovac, Pančevo.


Program za Rome

     Podrška romskoj deci u pripremi za školu, pomoć u učenju, vanškolske aktivnosti, rad s roditeljima romske dece, saradnja sa školama (5 osnovnih škola u Beogradu).
 
    Projektom je obuhvaćeno oko 400 romske dece i pri kraju je četvrte godine izvođenja. Dobio nagradu ERSTE fondacije u oblasti socijalnih integracija u konkurneciji od 400 projekata iz Regiona (www.erstestiftung.org/integration-award)
 
    Druga faza ovog projekta je odobrena od strane Švedske vlade (SIDA) sa trajanjem do Decembra 2010.

    Program podrazumeva osposobljavanje romske dece, omladine i odraslih da završe osnovnu školu. Ovim prog-ramom biće obuhvaćeno oko 400 dece i 260 odraslih.

     Program „Prevencija nasilja u škola-ma“

- Cilj projekta je da se u školama, kroz učenje prihvatanja različitosti, nastavnici, deca i škole vode ka stvaranju okurženja mira.

Očekivani rezultati programa:

- Nastavnike osposobiti da prihvate i primenjuju različitost u procesu nastave, odnosno obučiti ih da prepoznaju i spreče agresiju tj. konflikte.
 
- Decu naučiti da prepoznaju uzroke konflikta i da se bolje snalaze u konfliktnim situacijama, što će ona prenositi i na svoju okolinu.  
 
- Smanjiti konflikte u školama i razviti metod za očuvanje mira.
 
Ciljne grupe
 
- Nastavnici iz četiri odabrane škole
- Deca uzrasta od 10 do 14 godina iz oda-branih škola u Beogradu.
- Roditelji dece

„Zahvalni smo Bogu za privilegiju koju imamo da kroz sve ove programe možemo da služimo kao hrišćani u socijalnim potrebama našeg društva.

 
< Prethodno   Sledeće >

2009 -

“Ne pogubi mi dušu s grešnicima ni život moj s krvolocima.” Psalam 26,9

     Strah je naučio Davida da se ovako moli jer mu je nešto šaputalo: »Možda ćeš ipak na kraju biti uvršten među bezbožnike«. Ovaj je strah, zaražen neverom, proizlazio iz sećanja na greh prošlosti. I čovek kome je oprošteno se pita: »A šta ako se na kraju ipak spomene moj greh i budem izostavljen iz onih koji su spašeni?« Znajući svoju sadašnju duhovnu bedu - nedovoljno posvećenje, premalo ljubavi, malo svetosti - a gledajući u budućnost vidi svoje slabosti i mnoga iskušenja koja ga okružuju - boji se da bi mogao pasti, i postati žrtva neprijatelja. Pritisak greha, prisutnost zla i vlastite izopačenosti ga prisiljavaju da se moli sa strahom i drhtanjem: »Ne pogubi duše moje s grešnicima«. Čitaoče, ako si se ovako molio i ako je tvoj karakter takav kao što čitaš u ovom Psalmu, ne boj se da ćeš biti među grešnicima. Imaš li vrline koje je imao David - ideš li ispravno pred Bogom i uzdaš li se celim srcem u Gospoda? Oslanjaš li se na Hristovu žrtvu i prihvataš li Božiji oltar u poniznoj nadi? Ako je tako budi siguran da nećeš nikad biti uvršten među bezbožnike. Na poslednjem sudu će se sakupiti slični. »Saberite najpre kukolj i svežite ga u snoplje da se spali, a pšenicu sakupite u moju žitnicu«. Dakle, ako si SLIČAN Božijem narodu, bićeš s Božijim narodom. Ne možeš biti sa bezbožnicima jer si skupo plaćen. Izbavljen Hristovom krvlju zauvek si Njegov. Gde je On – tamo mora biti i Njegov narod. On te je i suviše ljubio da bi te sada izbacio s propalicama. Zar može neko, ko je drag Hristu, poginuti? Nemoguće! Pakao te ne može zadržati te nebo usvaja. Uzdaj se u Iskupitelja i ne boj se!

Raspored bogosluženja

Bogosluženje:
Svake nedelje u 10.00h

ul. Slobodanke Danke Savić br. 33
(kod Cvetkove pijace)

 

Mailing lista

Budite stalno u toku o našim aktivnostima i novostima.
Unesite Vašu e-mail adresu: