Biblijski stih dana

Ali sada ovako veli Gospod, koji te je stvorio, Jakove, i koji te je sazdao, Izrailju: ne boj se, jer te otkupih, pozvah te po imenu tvom; moj si. Is 43,1

 

  • Srpski
Služba „Hleb života“ Štampaj E-pošta
     „Hleb života“ je započeo s radom 1992. g., najpre neformalno, praktički u „ćakulatoriji“ naše crkve, a onda i zvanično, kao izraz saosećanja i odgovor evanđeoskih hrišćana u Beogradu na situaciju i potrebe društva. Osnovači su bili Prva baptistička crkva i Protestantska evanđeoska crkva iz Beograda.

     Do 2004. god., redovna humanitarna pomoć, psihosocijalna podrška i pomoć u samoizdržavanju pruženo je mnoštvu od preko 40.000 izbeglih i raseljenih porodica iz Bosne, Hrvatske i Kosova. Jednokratna humanitarna pomoć je pružena i velikom broju marginalizovanih grupa i pojedinca, sve uz pomoć brojnih donatora i u saradnji s različitim vladinim institucijama i nevladinim organizacijama.  
 

Program za starije

- Identifikacija i pomoć siromašnim, starijim sugrađanima kroz pružanje pomoći u kući.

- Pružanje usluga kućne nege, prevencija, saveti, medicinska pomoć;

- Zastupanje i saveti u ostvarivanju prava u lokalnoj zajednici

- Dnevni centar za starije u ulici Prote Mateje 41, za one koji žive sami ili se osećaju usamljenim, izolovanim i nekorisnim.

- Materijalna pomoć za starije siromašne

- Pružanje usluga kućnog majstora

- Rad sa oko 500 starijih lica kroz navedene vidove pomoći odvija se u opštinama:  Zvezdara, Vračar, Stari grad, Rakovica, Palilula, Novi Beograd, Zemun, Čukarica, Voždovac, Obrenovac, Pančevo.


Program za Rome

     Podrška romskoj deci u pripremi za školu, pomoć u učenju, vanškolske aktivnosti, rad s roditeljima romske dece, saradnja sa školama (5 osnovnih škola u Beogradu).
 
    Projektom je obuhvaćeno oko 400 romske dece i pri kraju je četvrte godine izvođenja. Dobio nagradu ERSTE fondacije u oblasti socijalnih integracija u konkurneciji od 400 projekata iz Regiona (www.erstestiftung.org/integration-award)
 
    Druga faza ovog projekta je odobrena od strane Švedske vlade (SIDA) sa trajanjem do Decembra 2010.

    Program podrazumeva osposobljavanje romske dece, omladine i odraslih da završe osnovnu školu. Ovim prog-ramom biće obuhvaćeno oko 400 dece i 260 odraslih.

     Program „Prevencija nasilja u škola-ma“

- Cilj projekta je da se u školama, kroz učenje prihvatanja različitosti, nastavnici, deca i škole vode ka stvaranju okurženja mira.

Očekivani rezultati programa:

- Nastavnike osposobiti da prihvate i primenjuju različitost u procesu nastave, odnosno obučiti ih da prepoznaju i spreče agresiju tj. konflikte.
 
- Decu naučiti da prepoznaju uzroke konflikta i da se bolje snalaze u konfliktnim situacijama, što će ona prenositi i na svoju okolinu.  
 
- Smanjiti konflikte u školama i razviti metod za očuvanje mira.
 
Ciljne grupe
 
- Nastavnici iz četiri odabrane škole
- Deca uzrasta od 10 do 14 godina iz oda-branih škola u Beogradu.
- Roditelji dece

„Zahvalni smo Bogu za privilegiju koju imamo da kroz sve ove programe možemo da služimo kao hrišćani u socijalnim potrebama našeg društva.

 
< Prethodno   Sledeće >

2009 -

“Ukidamo li dakle verom zakon? Daleko od toga! Naprotiv tim zakon utvrđujemo” Rimlj. 3,31


Kada smo postali članovi Božije porodice naše rodbinske veze sa starim Adamom i obaveze Zakonu prestaju, jer smo pripadnici novog poretka i novog saveza. Verniče, sad si dete Božije; tvoja je prva dužnost da slušaš svog nebeskog Oca. Nisi više sluga, nisi ni rob već dete Božije. A sada si ljubljeno dete, dužan si poštovati i u najmanjim stvarima svoga Oca i izvršavati Njegovu volju.

Zapoveda li ti da izvršiš neku naredbu, zar ga nećeš poslušati? Ako Bog želi da slediš Hrista, zar se tome ne raduješ? Kada Isus kaže »Budite savršeni kao što je savršen vaš Otac na nebesima«, onda, ne zato što tako veli Zakon nego zato što tako Spasitelj zapoveda, nastojaćeš da napreduješ u posvećenju. On zapoveda svojim vernicima da se vole, i oni se vole ne zato što Zakon zapoveda »Ljubi bližnjega svoga« već zato što Isus kaže: » Ako me ljubite, onda ćete izvršavati moje zapovesti«. A ove zapovesti glase: »Ljubite jedan drugoga!« Zar nam nije rečeno da pomažemo siromašne? Ne zato da nam to bude teško breme koje nas tišti, već zato što je Isus učio: »Daj onome koji te moli«. Ne kaže li reč Božija: »Ljubi Boga celim srcem svojim?« Pogledaj u Zakon i reci: »Hrist je ispunio za mene sve, nije potrebno da to ja učinim. Volim slušati Božiji savet, jer on je sada moj Otac i ja se ne želim suprotstavljati Njegovim zahtevima!«

Neka nam Duh Sveti da poslušno srce vođeno silom Hristove ljubavi i neka naša molitva bude: » Postavi me na stazu zapovesti Tvojih, jer mi je ona postala draga«. Milost je majka i vaspitač posvećenja, ona greh ne opravdava.

Raspored bogosluženja

Bogosluženje:
Svake nedelje u 10.00h

ul. Slobodanke Danke Savić br. 33
(kod Cvetkove pijace)

 

Mailing lista

Budite stalno u toku o našim aktivnostima i novostima.
Unesite Vašu e-mail adresu: