Biblijski stih dana

A vi ste stado moje, ovce paše moje, vi ljudi, a ja sam Bog vaš, govori Gospod Gospod. Jez 34,31

 

  • Srpski
Služba „Hleb života“ Štampaj E-pošta
     „Hleb života“ je započeo s radom 1992. g., najpre neformalno, praktički u „ćakulatoriji“ naše crkve, a onda i zvanično, kao izraz saosećanja i odgovor evanđeoskih hrišćana u Beogradu na situaciju i potrebe društva. Osnovači su bili Prva baptistička crkva i Protestantska evanđeoska crkva iz Beograda.

     Do 2004. god., redovna humanitarna pomoć, psihosocijalna podrška i pomoć u samoizdržavanju pruženo je mnoštvu od preko 40.000 izbeglih i raseljenih porodica iz Bosne, Hrvatske i Kosova. Jednokratna humanitarna pomoć je pružena i velikom broju marginalizovanih grupa i pojedinca, sve uz pomoć brojnih donatora i u saradnji s različitim vladinim institucijama i nevladinim organizacijama.  
 

Program za starije

- Identifikacija i pomoć siromašnim, starijim sugrađanima kroz pružanje pomoći u kući.

- Pružanje usluga kućne nege, prevencija, saveti, medicinska pomoć;

- Zastupanje i saveti u ostvarivanju prava u lokalnoj zajednici

- Dnevni centar za starije u ulici Prote Mateje 41, za one koji žive sami ili se osećaju usamljenim, izolovanim i nekorisnim.

- Materijalna pomoć za starije siromašne

- Pružanje usluga kućnog majstora

- Rad sa oko 500 starijih lica kroz navedene vidove pomoći odvija se u opštinama:  Zvezdara, Vračar, Stari grad, Rakovica, Palilula, Novi Beograd, Zemun, Čukarica, Voždovac, Obrenovac, Pančevo.


Program za Rome

     Podrška romskoj deci u pripremi za školu, pomoć u učenju, vanškolske aktivnosti, rad s roditeljima romske dece, saradnja sa školama (5 osnovnih škola u Beogradu).
 
    Projektom je obuhvaćeno oko 400 romske dece i pri kraju je četvrte godine izvođenja. Dobio nagradu ERSTE fondacije u oblasti socijalnih integracija u konkurneciji od 400 projekata iz Regiona (www.erstestiftung.org/integration-award)
 
    Druga faza ovog projekta je odobrena od strane Švedske vlade (SIDA) sa trajanjem do Decembra 2010.

    Program podrazumeva osposobljavanje romske dece, omladine i odraslih da završe osnovnu školu. Ovim prog-ramom biće obuhvaćeno oko 400 dece i 260 odraslih.

     Program „Prevencija nasilja u škola-ma“

- Cilj projekta je da se u školama, kroz učenje prihvatanja različitosti, nastavnici, deca i škole vode ka stvaranju okurženja mira.

Očekivani rezultati programa:

- Nastavnike osposobiti da prihvate i primenjuju različitost u procesu nastave, odnosno obučiti ih da prepoznaju i spreče agresiju tj. konflikte.
 
- Decu naučiti da prepoznaju uzroke konflikta i da se bolje snalaze u konfliktnim situacijama, što će ona prenositi i na svoju okolinu.  
 
- Smanjiti konflikte u školama i razviti metod za očuvanje mira.
 
Ciljne grupe
 
- Nastavnici iz četiri odabrane škole
- Deca uzrasta od 10 do 14 godina iz oda-branih škola u Beogradu.
- Roditelji dece

„Zahvalni smo Bogu za privilegiju koju imamo da kroz sve ove programe možemo da služimo kao hrišćani u socijalnim potrebama našeg društva.

 
< Prethodno   Sledeće >

2009 -

“Sve reke teku u more, i more se ne prepunja; odakle teku reke, onamo se vraćaju da ponovo počnu svoj tok.” Knjiga Propov. 1,7


Sve se menja i prolazi, vreme ne zna za odmor.

Naša zemlja je lopta koja se stalno okreće, pa i sunce, ta velika zvezda, poslušno se okreće oko većeg svetla. Vodene struje talasaju mora, vetrovi duvaju: svuda ima promena i smrti. Ljudi se rađaju i umiru: sve je neprestana žurba i briga. Ti koji ljubiš Isusa, radosno gledaj na svoje nepromenljivo nasledstvo! More tvog blaženstva će stalno biti puno jer sam Bog uliva reke večne radosti u njega. Mi koji tražimo večni Grad iznad oblaka, nećemo biti razočarani.

Neka nas današnji tekst pouči o zahvalnosti. Naš Otac mnogo prima, ali i mnogo daje. To što mu reke donose, On zemlji vraća u obliku oblaka i kiša. Čovek, koji samo prima, a ništa ne daje, ne pripada Božijem svetu. Ko daje drugima, taj seje seme i za sebe. Dobrom sluzi koji rado daje svom Gospodaru sve što ima, poveriće još više. Daješ li Isusu prema dobrima koja si od Njega primio? Mnogo ti je dato - kakvi su tvoji plodovi? Jesi li učinio sve? Zar ne možeš učiniti više? Ko je sebičan - taj je i zao. Zamislimo - kada more ne bi dalo ništa od svog vodenog bogatstva, ceo svet bi bio uništen. Ne daj Bože da neko sledi neplemenito i razorno načelo - da živi sam za sebe. Isus nije bio sebičan: sva Božija punina je prebivala u Njemu, i mi iz nje primamo milost za milošću. Radi Isusovog Duha - ne živimo više sami sebi!

Raspored bogosluženja

Bogosluženje:
Svake nedelje u 10.00h

ul. Slobodanke Danke Savić br. 33
(kod Cvetkove pijace)

 

Mailing lista

Budite stalno u toku o našim aktivnostima i novostima.
Unesite Vašu e-mail adresu: