Biblijski stih dana

Pismo, naime, kaže: «Svako, ko veruje u njega, neće se postideti». Jer nema razlike između Judejina i Grka; jedan isti Gospod je nad svima, bogat za sve koji ga prizivaju, jer: «Svako, ko prizove ime Gospodnje, biće spasen». Rim 10,11-13

 

  • Srpski
Služba „Hleb života“ Štampaj E-pošta
     „Hleb života“ je započeo s radom 1992. g., najpre neformalno, praktički u „ćakulatoriji“ naše crkve, a onda i zvanično, kao izraz saosećanja i odgovor evanđeoskih hrišćana u Beogradu na situaciju i potrebe društva. Osnovači su bili Prva baptistička crkva i Protestantska evanđeoska crkva iz Beograda.

     Do 2004. god., redovna humanitarna pomoć, psihosocijalna podrška i pomoć u samoizdržavanju pruženo je mnoštvu od preko 40.000 izbeglih i raseljenih porodica iz Bosne, Hrvatske i Kosova. Jednokratna humanitarna pomoć je pružena i velikom broju marginalizovanih grupa i pojedinca, sve uz pomoć brojnih donatora i u saradnji s različitim vladinim institucijama i nevladinim organizacijama.  
 

Program za starije

- Identifikacija i pomoć siromašnim, starijim sugrađanima kroz pružanje pomoći u kući.

- Pružanje usluga kućne nege, prevencija, saveti, medicinska pomoć;

- Zastupanje i saveti u ostvarivanju prava u lokalnoj zajednici

- Dnevni centar za starije u ulici Prote Mateje 41, za one koji žive sami ili se osećaju usamljenim, izolovanim i nekorisnim.

- Materijalna pomoć za starije siromašne

- Pružanje usluga kućnog majstora

- Rad sa oko 500 starijih lica kroz navedene vidove pomoći odvija se u opštinama:  Zvezdara, Vračar, Stari grad, Rakovica, Palilula, Novi Beograd, Zemun, Čukarica, Voždovac, Obrenovac, Pančevo.


Program za Rome

     Podrška romskoj deci u pripremi za školu, pomoć u učenju, vanškolske aktivnosti, rad s roditeljima romske dece, saradnja sa školama (5 osnovnih škola u Beogradu).
 
    Projektom je obuhvaćeno oko 400 romske dece i pri kraju je četvrte godine izvođenja. Dobio nagradu ERSTE fondacije u oblasti socijalnih integracija u konkurneciji od 400 projekata iz Regiona (www.erstestiftung.org/integration-award)
 
    Druga faza ovog projekta je odobrena od strane Švedske vlade (SIDA) sa trajanjem do Decembra 2010.

    Program podrazumeva osposobljavanje romske dece, omladine i odraslih da završe osnovnu školu. Ovim prog-ramom biće obuhvaćeno oko 400 dece i 260 odraslih.

     Program „Prevencija nasilja u škola-ma“

- Cilj projekta je da se u školama, kroz učenje prihvatanja različitosti, nastavnici, deca i škole vode ka stvaranju okurženja mira.

Očekivani rezultati programa:

- Nastavnike osposobiti da prihvate i primenjuju različitost u procesu nastave, odnosno obučiti ih da prepoznaju i spreče agresiju tj. konflikte.
 
- Decu naučiti da prepoznaju uzroke konflikta i da se bolje snalaze u konfliktnim situacijama, što će ona prenositi i na svoju okolinu.  
 
- Smanjiti konflikte u školama i razviti metod za očuvanje mira.
 
Ciljne grupe
 
- Nastavnici iz četiri odabrane škole
- Deca uzrasta od 10 do 14 godina iz oda-branih škola u Beogradu.
- Roditelji dece

„Zahvalni smo Bogu za privilegiju koju imamo da kroz sve ove programe možemo da služimo kao hrišćani u socijalnim potrebama našeg društva.

 
< Prethodno   Sledeće >

2009 -

“Ti koji boraviš u vrtovima, drugovi slušaju glas Tvoj, daj da ga i ja čujem!” Pesma nad pesm. 8,13

Moj ljubljeni Gospod dobro poznaje Getsemanski vrt iako ga je napustio. Sad boravi u vrtu svoje crkve: otvara svoje srce onima koji s Njim imaju blagosloveno zajedništvo. Razgovara s onima koje ljubi, a Njegov glas je zvučniji od nebeske harfe. Dubina je u Njegovom melodičnom glasu - ni jedan ljudski glas se ne može uporediti s Njegovim. Hiljade ljudi na zemlji i milioni na nebu uživaju u zvucima Njegovog glasa. Mnogi koje dobro znam već čuju Njegov dragi glas. Bar da i ja imam udela u njihovoj radosti ... Istina, neki od njih su siromašni, neki bolesni, a neki jednom nogom u grobu ... Ali - moj Gospode, rado bih oskudevao zajedno s njima, trpeo s njima ili umro s njima, samo da mogu čuti Tvoj glas. Nekad sam ga često čuo, ali sam ožalostio Tvog Duha. Vrati se meni u milosrđu i iznova mi reci: »Ja sam tvoje spasenje«. Ni jedan drugi glas me ne može toliko obradovati; znam Tvoj glas i ne dam se prevariti: daj da ga čujem, molim Te! Ne znam šta ćeš mi reći i ne postavljam uslove. Dozvoli da čujem Tvoj glas; i ako me i odbiješ, ipak ću Te hvaliti. Otvaraj moje uši stalno iznova, pronikni me svojim oštrim glasom, samo ne dozvoli da se oglušim o Tvoj poziv. Večeras Gospode, ispuni svom nedostojnom slugi želju jer sam Tvoj, jer si me otkupio svojom krvlju. Otvorio si mi oči da Te vidim i taj pogled me je spasio. Gospode, otvori moje uši. Čitam u Tvom srcu, daj da Tvoje reči i čujem!

Raspored bogosluženja

Bogosluženje:
Svake nedelje u 10.00h

ul. Slobodanke Danke Savić br. 33
(kod Cvetkove pijace)

 

Mailing lista

Budite stalno u toku o našim aktivnostima i novostima.
Unesite Vašu e-mail adresu: